PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Metal Dedektör Toprak Altı Görüntüleme


Garipwm
03-07-2011, 15:25 PM
Site Adresi: [Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])

Kurulu?u: 2009

?çerik: metal dedektör ([Only Registered Users Can See Links]), alantarama ([Only Registered Users Can See Links]), toprakalt? görüntüleme ([Only Registered Users Can See Links])


Tan?t?m?:

Geofizik görüntüleme ve tespit sistemleri konusundaki 12 y?ll?k tecrübesi ile OJOSYSTEM Geo radar bu gün
tecrübeli ve uzman kadrosuyla Prospeksiyon , Geofizik sistemleri alan?nda bir çok ürüne imzas?n? atarak ismini ?ç ve D??
piyasada duyurmay? ba?arm??t?r.

TOPRAKALTI GÖRÜNTÜLEME S?STEMLER? B?Z?M ???M?Z - EN ?Y?Y? SUNUYORUZ
Yeralt? ara?t?rma cihazlar? üzerine üretim, ihracat, ithalat alan?nda faaliyet göstermekteyiz. Amac?m?z; kategorisinin en
iyisi olan, teknik altyap?s? sa?lam, profesyoneller taraf?ndan kullan?lan, Madencilik, arkeoloji, define, su tespiti amaçl?
zemin etüt cihazlar?n?, farkl? sistemlerle çal??an güvenilir ekipmanlar? sizlere sunmakt?r.
Cihazlar?m?zla, konusunda uzman ekibimizle, arazinizde zemin etüd hizmeti de vermekteyiz...
Bizimleyseniz, Yeralt? Size Görünür Olur.