PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 3S Elektronik - Lamba, Siren ve Megafon ürünleri


nullsix
27-05-2011, 20:28 PM
Site Ad? : 3selektronik.com

?çerik : Lamba, Siren ve Megafon ürünleri

Domain Kurulu? Tarihi : Ocak 2010

Site Tan?t?m? : 2006 y?l?nda ARC elektronik olarak girmi? oldu?umuz sektöre bu ismin patentinin al?nm?? olmas? nedeniyle 3S ELEKTRON?K ad? alt?nda devam etmekteyiz. Hizmet kalitesi ve güven parolalar?yla, gerek ?stanbul genelinde gerekse Türkiye pazar?nda yayg?n bir sat?? ve teknik servis a?? sunmaktay?z. Siz sayg?de?er mü?terilerimizin ihtiyaçlar?na maksimum h?z ve kalitede yan?t vermek için her gün kendimizi geli?tirmek ve yenilemek ?irketimizin temel felsefesidir.Yapt?klar?m?z , yapacaklar?m?z teminat?d?r. Bu bak?mdan 3S ELEKTRON?K olarak bizim için her zaman öncelik mü?teri memnuniyetidir. Yenilenen ve geli?en ekip ve ekipmanlar?yla 3S ELEKTRON?K siz de?erli mü?terilerimizin 7/24 hizmetindedir. Sayg?lar?m?z? sunar?z.

Vermi? Oldu?umuz Hizmetler :

+ TEPE LAMBALARI ([Only Registered Users Can See Links])
+ M?N? TEPE LAMBALARI
+ S?REN, ANONS VE LAMBA KONTROL C?HAZI
+ MAKAM VE S?V?L ARAÇ PANJUR ?Ç? S?STEMLER?
+ MAKAM ARACI ARKA I?IK MODÜLÜ
+ MIKNATISLI DAMLA T?P ?KAZ LAMBASI
+ TEPE LAMBASI LED UYGULAMASI
+ S?L?ND?R?K T?P ?KAZ LAMBASI
+ TRAF?K ?KAZ LAMBASI
+ S?RENL? EL MEGAFONU
+ AYDINLATMA LAMBALARI
+ HAVA TAYZ?KL? HOPARLÖR
+ CAM & KAPUT KORUMA F?L?MLER?


[Only Registered Users Can See Links]