PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Turbo Fırın Flavorwave Oven Express site adresi


nullsix
20-04-2011, 21:40 PM
Domain adresi : turbofirin.com

Site ?çeri?inde Tan?t?lan Ürünün ad? : Turbo F?r?n Flavorwave Oven Express
Ürünü tan?yal?m


Flavorwave Oven Express bir turbo f?r?n ([Only Registered Users Can See Links]) idir. Yemek pi?irmek için yeterince vaktiniz yok mu ? Bu ürün tam sizlere göre. K?sa süre içerisinde birbirinden lezzetli yemekleri pi?irmeye yarayan flavorwave oven express ([Only Registered Users Can See Links]) 3 farkl? pi?irme teknolojisine sahiptir

1 ) Halojen ?s?tma
2 ) K?z?lötesi dalgalar
3 ) Konveksiyon pi?irme

Halojen Is?tma, elektrik enerjisini yo?un s?cakl??a dönü?türerek yemeklerin h?zl?ca pi?mesine yard?mc? olur.

K?z?lötesi Dalgalar, pi?irece?iniz yiyece?in sular?n? yitirmesini önler böylece yeme?in kendi öz aromalar?n? da içinde tutar ve çok daha lezzetli kalmas?n? sa?lar.

Konveksiyon Pi?irme sayesinde s?cak hava dalgalar? yeme?in her taraf?na e?it olarak da??l?r. Böylece yiyece?inizin tüm bölümleri ayn? oranda lezzetlice pi?er.Flavorwave Oven Express h?zl? pi?irici ([Only Registered Users Can See Links]) Televizyonlar?m?zda izledi?imiz bir orjinal Top Shop ürünüdür. Ürünü, Top Shop Garantisi alt?nda sat?n alabilirsiniz. Top Shop'tan yapaca??n?z al??veri?lerde, üründen memnun kalmad???n?z takdirde belirtilen iade süresi zarf?nda iade i?lemini gerçekle?tirebilir ve paran?z? geri alabilirsiniz.


Neden Flavorwave Oven Express H?zl? Pi?irici Almal?y?m ?

1 ) Yukar?da bahsetmi? oldu?umuz Halojen ?s?tma, K?z?lötesi dalgalar ve Konveksiyon pi?irme tekniklerini içerisinde bar?nd?rd???ndan ötürü, yiyecekleriniz son derece h?zl?, bir o kadar da lezzetli bir ?ekilde pi?er

2 ) Sizlere zamandan kazand?r?r. Yiyeceklerinizi çabucak pi?irerek ba?ka i?lerinize zaman ay?rabilirsiniz

3 ) % 75'e varan enerji tasarrufu sa?lar. Böylece size nakitten de kazand?rm?? olur

4 ) Turbo f?r?n ([Only Registered Users Can See Links]), son derece ??k bir tasar?ma sahiptir.

5 ) 7 Litrelik dev kasesi, k?r?lmaz camdan yap?lm??t?r

6 ) Kullan?m? oldukça kolayd?r

7 ) Flavorwave oven express, yeme?inize ya? ilave etmeden çok daha sa?l?kl? bir ?ekilde pi?irmenizi sa?lar

8 ) Ürünü Top Shop Garantisi alt?nda sat?n alabilirsiniz.Flavorwave Oven Express H?zl? Pi?irici Hangi Amaçlar ?çin Kullan?labilir


- Pi?irmek
- K?zartmak
- Yemek ?s?tmak
- Rosto Yapmak
- Yeme?e renk kazand?rmak
- Barbekü yapmak
- Kaynatmak


Daha az kalorili ve daha lezzetli yemekleri k?sa zamanda pi?irmek istiyor iseniz a?a??daki resime t?klayarak ürünü sipari? verebilirsiniz


[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])


Bu ürün TV’de gördü?ünüz Orijinal [Only Registered Users Can See Links] Ürünüdür.