PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Güzellik Ve Cilt Bakımı


Garipwm
02-04-2011, 23:34 PM
Site adresi:HayatGuzellik.COM
Kurulu? tarihi:2008
?çerik :Güzellik Ve Bak?m
Site tan?t?m?:Sa?l???n? tehdit eden faktörler hakk?nda ne kadar bilgilisin ?
Kusursuz güzelli?i yakalamak san?ld??? kadar zor mu ?
Asl?nda tüm bunlar?n cevab? basit. Sa?l?k bilgisi konusunda kendisini kan?tlam?? bir Kad?n ([Only Registered Users Can See Links]) sitesinden bahsedece?im. ?nsan sa?l??? konusunda en derin bilgileri yal?n bir dille sizlere makaleler halinde sunuyor.Güzellik ([Only Registered Users Can See Links]) ve sa?l?k
konusunda en derin detayl? bilgiyi veren bu site okuyucunun Sagl?k Bilgileri ([Only Registered Users Can See Links]) konusunda bilinçlenmesini prensip edinmi?tir.
Genç anneler ve babalar çocuklar?n? yeteri kadar bilinçli bir ?ekilde koruyamayabilir ve istemeyerek de olsa onlar? d?? etkenlerden zarar görmesini engelleyemez, bu durumda di?er kaynaklardan yararlanmalar? gerekmektedir.
Çocuk sa?l??? konular?n? derin bir ?ekilde içeren sitemiz genç anne ve babalara rehber olmaktad?r.
Güzelli?inizi korumada kulland???n?z kremler san?ld???n?n aksine zararl? olabilir bilinçli bir ?ekilde sa?l???n?z?
korumak için sitemizdeki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Sa?l?kl? bir ya?am için bu siteyi ziyaret edin. [Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])

muratkahraman
28-05-2011, 18:19 PM
Gerçekden ürün çe?idi bol. Kaliteli ürünler var.


noi.com.tr t?klan?p ziyaret edilmesi gereken bir site. Özelliklede do?al beslenmeyi seviyorsan?z :)


[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])

siz9
02-08-2011, 15:17 PM
[Only Registered Users Can See Links]

Dermokil Temizleme
Zengin içeri?iyle cildi ölü hücrelerden ar?nd?r?r.

Dermokil Düzenleme
Cildin üst tabakas?n? nazikçe soyar, çatlak ve çizik görünümü azalt?r.

Dermokil Nemlendirme
Cilde ihtiyaç duydu?u nemi kazand?r?r, antioksidan içeri?e sahip ürünleriyle cildi besler, elastikiyetini art?r?r.

Dermokil Koruma
Günün yo?un temposuna kar?? cildi korur, cildin y?pranmas?n? ve gözeneklerin kapanmas?n? engeller

Dermokil ([Only Registered Users Can See Links]) cilt ürünleri sat?? ve tan?t?m sitesi;

[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])

jokerboy
06-09-2011, 15:03 PM
Ozde Saglik Portali kullanicilarina saglik bilgileri, kalp sagligi, kadin hastaliklari, guzellik, diyet ve zayiflama, menopozun belirtileri, sac bakimi, bebek bakimi, <a href="[Only Registered Users Can See Links]" title="tansiyon aleti">tansiyon aleti</a>, gobek eritme teknikleri ve hamilelik donemi gibi kategorilerde cesitli bilgiler sunmayi amaclar.


Bu bilgileri sizlere ulastirmadan once, bilgilerin dogrulugunu ve tutarliligini kontrol eder. Uzman hekimlerin makalelerinden ve gorsel ogelerinden yararlanir. ozellikle bayanlar icin bulunmaz bir "saglikli yasam" kutuphanesidir.


<img src="[Only Registered Users Can See Links]" border="0" alt="Ozde Saglik Portali" title="Ozde Saglik Portali" />

Sitenin erkek ve kadin sagligi, saglik bilgileri, guzellik, hamilelik, <a href="[Only Registered Users Can See Links]" title="basen eritme">basen eritme</a> gibi bolumlerinde cesitli hastaliklarin tedavileri, saglikli bir yasam icin alinmasi gereken onlemler ve gunluk yasamda uygulamamiz gereken cabalar, kolay ipuclari yer almaktadir. Ayrica, uzun, mutlu ve saglikli bir omur gecirmek icin yapilmasi gereken stratejilerilere de yer verilmistir.

sifali bitkiler, guzellik ve bakim, beslenme bolumlerinde ise doganin bize sundugu sekli ile kullanilan sifali bitkiler, bitkisel yaglar ve diger urunlerle mutfakta kolaylikla hazirlanabilen hafif etkili karisimlarla bedene saglikli, goze hos gelen gorunume kavusmak icin oneriler sunulmaktadir.

Eger sizde saglikli bir yasam icin bildiklerinizi paylasmak, bilmediklerinizi ogrenmek isterseniz ozde.org sitemize goz atabilirsiniz.

damladamla05
17-09-2011, 02:12 AM
Güzellik içeri?i geni? olan bir konudur. insanlar?n bak?ml? olmas? güzellik ile de nitelendirilebilir. Ki?inin kendine olan sayg?s? ile yapt??? bak?mlar güzelli?inin vazgeçilmez bir parças? oluyor.<img class=\"aligncenter\" title=\"güzellik\" src=\"[Only Registered Users Can See Links]" alt=\"\" width=\"600\" height=\"400\" /> ([Only Registered Users Can See Links]"[Only Registered Users Can See Links]") El bak?mlar?, ayak bak?mlar? güzelli?in olmazsa olmazlar?ndand?r. El bak?m? sadece güzelli?in bir parças? olmakla kalmaz t?rnaklara uygulanan baz? kimyasal bak?m ürünleri ileri de elinizin için sa?l?k problemlerine yol açabilir. T?rnak kesimi de içine dahil olan el bak?m? yap?lan manikürün ?eklinden dolay? da sa?l?k sorunu do?urabilir. Uzmanlar?n bilgilendirmeleri üzerine enfeksiyon kap?lmas?n? engellemek için manikür yapt?r?rken kuaförünüzün t?rnak pensini de?ilde kendinize ait olan t?rnak pensi ile yapt?rman?z?n size faydas? olaca?? vurguluyor. Her ne kadar el bak?m? ufak bir ayr?nt? gibi gözükse de asl?nda güzellik ([Only Registered Users Can See Links]"[Only Registered Users Can See Links]") için sa?l???n?z? riske att???n?z durumlardan biri oluyor. Manikür yap?m?nda kullan?lan aletler d???nda t?rna?a sürülen ojelerin uzun süre t?rnak yüzeyinde kalmas? ile t?rnaklarda sararmalar ?ekil bozukluklar?nda olu?uyor. Renk renk ojeler göze güzel gözükse de alt?nda ne gibi bir tehlike yaratt???n?n bir çok ki?i fark?nda de?il. Bu sebeple t?rnaklar?n?z?n güzelli?ini sa?larken sa?l?n? bozmaktan kaç?nmakta yarar var. T?rnak yüzeyinde ki ojenin 1 hafta süre ile silinip 1 gece hava almas? durumunda dahi yeterli önlemi al?yorsunuz t?rnak yüzeyiniz için. Güzellik ([Only Registered Users Can See Links]"[Only Registered Users Can See Links]") hiç zaman sa?l??? tehdit edici unsur içermemelidir içinde.Ayak bak?mlar? da yaz geldi mi daha çok dikkat edilen bir husustur. Ayakkab? seçimleri ayaklar? güzel gösterme iste?ini hissettirir kad?nlarda. yap?lan pedikürler ayaklar? daha güzel göstermektedir. Ayr?ca pedikür yapt?rmak uzmanlar taraf?ndan daha sa?l?kl? kar??lanmaktad?r. Ayak bak?m? sizin ayak sa?l???n?z? sa?lamak ile birlikte ayak güzelli?inizi de sa?lar. Böylelikle yaz dönemleri iç rahatl??? ile ayakkab? seçimi yaparken özgür davranabilirsiniz. Güzellik ([Only Registered Users Can See Links]"[Only Registered Users Can See Links]")sizin ellerinizdedir. Güzel olma iste?iniz sa?l???n?za zarar vermedikçe bu u?ra?tan vazgeçmemelisiniz.Daha detayl? bilgi için [Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links]"[Only Registered Users Can See Links]") adresini ziyaret edebilirsiniz...