PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Okul Öncesi Eğitim Programı


Oğuzhan
07-11-2010, 20:02 PM
Okul Öncesi Eğitim Programı - Okul Öncesi Eğitim Programı Nedir - Okul Öncesi Eğitim Programına Destek


[Only Registered Users Can See Links]


Program nedir kimleri hedefliyor ?

Bu program ihtiyacın yoğun ama eğitime katılımın en az olduğu bölgelerde bulunan ve olumsuz şartlarda yaşayan daha önce eğitim almamış 5-6 yaş grubu çocukları hedefleyen bir okul öncesi eğitim programıdır. Bu çocuklar yeni eğitim yılında ilköğretim okuluna başlayacak olan çocuklardır.

* Türkiye'de 4-6 yaş grubundaki çocukların sadece %33'ü okul öncesi eğitim hizmetinden yararlanabilmektedir.


Program ne şekilde ve hangi işbirlikleri ile uygulanmaktadır?

Okul Öncesi Eğitim Programı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü ile işbirliğinde okul öncesi eğitime ihtiyacın yoğun ama katılımın az olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde uygulanmaktadır.

Programın 24 haftalık versiyonu annelere yönelik destek programı ile birlikte 2003-2004 eğitim öğretim yılından bu yana Diyarbakır’da Alipaşa AÇEV Aile ve Çocuk Eğitim Merkezi’nde uygulanmaktadır.

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın 9 haftalık versiyonu ise yine 2003 yılından bu yana yaz aylarında Diyarbakır ve Mardin illerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarının içinde donanımı AÇEV tarafından sağlanan ana sınıflarında yapılmaktadır. AÇEV Yaz Anaokulları adı altında uyulanan bu program içinde ayrıca bu eğitimlere katılan çocukların annelerine yönelik olarak Anne Destek Programı uygulanmaktadır.

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümleri Mezunu kadrosuz usta öğreticiler görev yapmaktadırlar. Bu öğretmenlere AÇEV uzmanları tarafından iki haftalık eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Bu seminerde programın içeriği hedefleri uygulama modeli ve özel uygulama yöntemleri ile ilgili kapsamlı bilgiler vardır. Uygulamalar sırasında ise AÇEV tarafından gözlem yapılmakta ve danışmanlık desteği verilmektedir.

Anne Destek Program’nda ise Akşam Kız Sanat Okullarının Çocuk Gelişimi Bölümü mezunları ya da bölgede çalışan diğer sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri eğitimci olmaktadır. Bu kişilere AÇEV tarafından iki haftalık eğitim seminerleri verilmekte yetişkin eğitimi bir grup liderinde olması gereken özellikler grup dinamiği ve programın uygulamasına yönelik bilgiler aktarılmaktadır.

* Çocuğun bedensel sosyal ve duygusal gelişiminin yapıtaşları yaşamın ilk yıllarında ailenin ve içinde bulunduğu toplumun sunduğu ortamlarda yerleşir.


Programın hedefleri nelerdir?

Okul Öncesi Eğitim Programı daha önce okul öncesi eğitim alamamış çevreleri tarafından yeterince desteklenemeyen sosyo-ekonomik açıdan olumsuz koşullarda yaşayan çocukların potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarını okula hazırlanmalarını ve dil becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmış bir eğitim programıdır. Bu programı desteklemek amacıyla uygulanan Anne Destek Programı ise katılımcıların ebeveynlik becerilerini güçlendirmekte ve çocuklarına okul öncesi dönemde daha kolay destek olabilmelerini sağlamaktadır.

* Okul Öncesi Eğitim ve Anne Destek Programı elverişsiz çevre koşullarının etkilerini telafi ederek ve çocukların okula hazır olma düzeyini olabildiğince yükselterek gelişime katkı sağlar.

Program nasıl bir yaklaşımla hazırlanmıştır?

Okul Öncesi Eğitim Programı;
Çocukların tüm gelişim alanları dikkate alınarak hazırlanmış ve onların bilişsel dil sosyal duygusal ve fiziksel gelişimlerine eşit ağırlık verilen modüller şeklinde geliştirilmiştir.

Bu modüller içinde çocukların öz bakım becerilerini geliştirecek sözel-sayısal ve kavramsal gelişimlerini destekleyecek çocuğun yaşıtları ve büyükleriyle olumlu ilişkiler kurabilmesini kendini ifade edebilmesini sağlayacak bilgiler verilmekte çocuğun okula hazırlanması hedeflenmektedir.

Anne Destek Programı;
Bütünsel bir yaklaşım ile hazırlanmıştır. Çocuğun gelişiminde çevresinin rolünü vurgulayan ekolojik yaklaşımdan hareketle yalnızca çocuğu değil çocuğun yakın çevresini de hedefler. Burada çocuğun tüm gelişimini destekleyebilmek için ev ortamındaki önemli kişi olarak anne dikkate alınmaktadır. Amaç ev ortamındaki çocuğun gelişimine ilişkin bilişsel ve psikososyal etkenleri geliştirmektir.

* Hem çocuğu hem de anneyi güçlendiren bir program sadece çocuk gelişimi için değil daha geniş anlamda toplum kalkınması için de önemlidir.


Program nasıl uygulanıyor?

Okul Öncesi Eğitim Programı:
Programın 9 haftalık uygulaması yaz döneminde Temmuz-Eylül ayları arasında 9 hafta boyunca hafta içi hergün saat 9:00-14:15 saatleri arasında yapılmaktadır.

İllerde ihtiyaç görülen bölgelerdeki çeşitli ilköğretim okullarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu programa tahsis edilen sınıflar AÇEV’in koordinasyonunda çeşitli kurum ve kuruluşların ayni ve nakdi katkıları ile ana sınıfı olarak donatılmaktadır. Sınıflarda gözlemciler ve öğretmenler tarafından programa uygun olarak sınıf düzenlemeleri ve etiketlemeler yapılmaktadır. Programın eğitim malzemeleri AÇEV tarafından hazırlanmakta her sınıfta 15 çocuk ve bir öğretmen bulunmaktadır. Eğitimler tamamlandıktan sonra her çocuğun okula kayıt yaptırıp yaptırmadığı takip edilmekte okul müdürleri ve anneler ile işbirliği yapılarak maksimum çocuğun kaydının yaptırılması sağlanmaya çalışılmaktadır.

Uygulamalar sırasında her okulda bir gözlemci okul sorumlusu olarak görev alarak öğretmenlerin uygulamalarını gözlemlemekte gün sonunda öğretmenlere geribildirim vermektedirler. Eğitimler süresince AÇEV uzmanları tarafından eğitimlerde gözlem yapılmakta ve eğitimcilere danışmanlık desteği verilmektedir.

İllerde programın yürütülmesine Valilikler Milli Eğitim Müdürlükleri Kaymakamlıklar ve yerel yönetimler çeşitli şekillerde destek vermektedirler.


Anne Destek Programı:
Program çocukları Yaz Anaokulları’nda Okul Öncesi Eğitim Programı’na devam eden annelere 9 hafta süresince her hafta iki buçuk saatlik grup toplantıları ile uygulanmaktadır. Anneleri çocuk gelişimi ve eğitimi konularında desteklemeyi hedefleyen bu programda özellikle aile-çocuk ilişkisi beslenme okula hazırlık ve önleyici sağlık konuları ele alınmaktadır. Grup toplantılarına gelen anneler o günün konusunu grup lideri ile birlikte tartışmaktadırlar. Ayrıca programda annelerin çocukları ile evlerinde yapmaları için faaliyetler de yer almaktadır.

Anneler ve çocuklar bu programa nasıl başvurabilir?

Programa uygulama yapılan illerde sınıfların açıldığı okulların çevresinde bulunan ve sosyo-ekonomik açıdan risk altında bulunan yani dar gelirli çok çocuklu eğitim ve gelir düzeyleri düşük ailelerin başvuruda bulunması beklenmektedir. Bu ailelerin daha önce okul öncesi eğitimi almamış Eylül ayında ilköğretime başlayacak olan altı yaşındaki çocuklarının ve annelerinin on hafta boyunca eğitimlere katılması hedeflenmektedir.

Programa katılım sağlanabilmesi için AÇEV tarafından saha taramaları yapılmakta ve anne-çocuk listeleri oluşturulmaktadır.

* Okul Öncesi Eğitim Programı yaz döneminde 9-10 hafta kış öneminde ise 24 hafta olarak uygulanmaktadır.


Programın etkileri nelerdir?

Okul Öncesi Eğitim Programı’nın ilk uygulamalarından sonra yapılan araştırmalar bu uygulamalara katılan çocukların zihinsel sosyal duygusal becerilerinde ciddi kazanımları olduğunu göstermiştir.

Programa 9 hafta boyunca devam eden çocukların bu süre sonunda;

Türkçe dil yapısını kullanmada daha başarılı oldukları
Kendilerini ve duygularını daha iyi ifade ettikleri
Başkalarının duygularını daha kolay anlayabildikleri
Okula hazırlık çalışmalarında başarılı oldukları
Özbakım becerileri edindikleri (el yıkama diş fırçalama kendi kendine giyinme vb)
Sosyal kurallara daha çok uydukları (sıra olma birbirini dinleme oyuncakları sıra ile kullanma vb)
Başkalarıyla ilişkilerinde daha uyumlu ve sorumlu oldukları görülmüş bu durum hem öğretmenleri hem de yakın çevreleri tarafından ifade edilmiştir.
Anne Destek Programı:
Yapılan araştırma sonuçlarına göre Yaz Anaokulları’na devam eden bu çocukların aldıkları eğitimin tamamlayıcı bir unsuru olarak kabul edilen Anne Destek Programı’na katılan annelerin;

Çevresel uyaranlarının daha fazla olduğu
Daha bağımsız iş yaptıkları
Çocuklarının olumsuz davranışlarına dahi olumlu tepki verdikleri
Sağlık ve hijyen bilgilerinin arttığı görülmüştür.
Anneler

Bu programda öğrendiklerinin çocuklarıyla iletişimlerinin güçlenmesine çok katkıda bulunduğunu
Çocuklarının okula hazırlanması için neler yapabileceklerini ve evde nasıl bir çalışma ortamı hazırlamaları gerektiğini öğrendiklerini
Çocuklarının doğru beslenmesine ve temizlik kurallarına ilişkin bilgiler aldıklarını
Çocuklarına sözlerini daha kolay dinletebildiklerini söylemişlerdir.
Babalar eşleri ile ilgili olarak

Çocuklarını dövmeden onlarla konuştuklarını ve herşeyi onlara açıkladıklarını
Çocuklarıyla daha iyi anlaştıklarını
Beslenme konusuna daha çok dikkat ettiklerini
Hijyen konularına daha çok dikkat eder hale geldiklerini
Öğrendiklerini çevreleriyle paylaştıklarını anlatmışlardır.