PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Meyvelerle Sayışma Tekerlemeleri


Oğuzhan
07-11-2010, 17:41 PM
ARMUT

Armut dalda bir iki,

Tek tek saydım on iki

Hay Mahmut, Mahmut,

Bal gibi tatlı armut

Armudu taşlayalım,

Cümbüşe başlayalım

AYVA

Sarı sarı sarkar,

Düşerim diye korkar

Ne bakla, ne baklava;

Ayvadır canım ayva

Hopla haydi hopla,

Daldan ayva topla

CEVİZ

İki dokuz, bir on sekiz,

Say bak pek çok ceviz

Dışı kütük, içi katık,

Gece gündüz taşıdık

Vereyim de bir tabak,

Ne tatlıdır ye bak

ÇİLEK

Alçacık dalı var,

Dalında balı var

Al çilek, bal çilek,

Yemesem üzülecek

Vitamini boldur

Tabağını doldur

ELMA

Elma dalını eğmiş,

Eğmiş de yer değmiş

Dilim dilim soyarım,

Bir tabağa koyarım

Elma yiyen allanır,

Ağzı dili ballanır

İNCİR

Dal ucunda torbacık,

İçi dolu helvacık

Yemesi ballı incir al,

Ağzına bal akar bal

Yaş incir, kuru incir,

Tadını yiyen bilir

KARPUZ

Dışı yeşil, içi kırmızı,

Meyvelerin yıldızı

Dilimledim ince ince,

Yiyelim oyundan önce

Şeker karpuz kan mı kan,

Yemeyen çıksın oyundan

KESTANE

Kara kara kayacık,

İçi dolu mayacık

Pazarda getirdim,

Kor ateşte pişirdim

Kebap oldu kestane,

At ağzına bir tane


KİRAZ

Alçacık tepesi var,

Kırmızı küpesi var

Dal ucunda al kiraz,

Ağzımızda bal kiraz

Sepet sepet getirdim,

Herkeslere yedirdim

NAR

Masal masal matlamış,

Narlar dalda çatlamış

Çarşıdan aldım bir tane,

Eve geldim bin tane

İçi mercan dolu nar,

Yemesem bana kızar

PORTAKAL

Sarıdır, zerdali değil,

Suludur, şeftali değil

Dal ucunda portakal,

Yerden alma, daldan al

Portakal dilim dilim,

Yiyelim de yiyelim

FINDIK

Tombul tombulcuk,

İçi katık, dışı kabuk

Kilitli sandık açılsın,

Fındıklar saçılsın

Hem besler, hem ısıtır,

Yiyelim çıtır çıtır

ŞEFTALİ

Al yanak, tombul yanak,

Dal ucunda bir yumak

Tadı şeker şeftalicik,

Ne olur ye bir tanecik

İçi sulu , dışı tüylüdür,

Meyvelerin gülüdür


ÜZÜM

Eğri büğrü dalı var,

Şeker şerbet balı var

Süzüm süzüm süzülüyor,

Ben yemesem üzülüyor

Yüzü gözü altın üzüm,

Sevilmez mi iki gözümSAYILARBİR

Bir eli alnında siper,

Sayılara gülümser

Ne yan gelip yatar,

Ne bire bin katar

Sayıların ilkidir,

Adı birdir, bir

İKİ

Saatini kurmuş,

Diz çöküp oturmuş

Gece gündüz okur,

Sırtı biraz kambur

Ne karga ne tilki,

Adı ikidir , iki

ÜÇ

Sayıları sayarken

Karşıma çıkar birden

Ne aslan ne kaplan,

Burma bıyıklı tavşan

Tutması güç mü güç;

Adı üçtür , üç